Friday, July 09, 2021

Slavernij verleden

Afgelopen donderdag bood burgemeester Femke Halsema excuses aan voor de Amsterdamse betrokkenheid bij het slavernij verleden. In het rapport Ketenen van het verleden van de Dialooggroep Slavernijverleden wordt de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij en slavenhandel een misdaad tegen de menselijkheid genoemd.
Natuurlijk is slavernij verwerpelijk en verdient het leed dat de slachtoffers hebben door gemaakt erkenning. De huidige discriminatie in de breedste zin moet worden aangepakt. 
Echter door dit te bestempelen als misdaad tegen de menselijkheid heeft echter weinig toegevoegde waarde, het holt alleen de terminologie uit.
In de ogen van destijds was slavernij niet fout, ondanks het leed van de betrokkenen. Dat besef kwam pas op in de 18e eeuw en leidde uiteindelijk tot de afschaffing.
Het verleden bekijken met de ogen van nu is onzinnig als er geen rekening gehouden wordt met de situatie van destijds. Bovendien leeft er niemand meer die er schuldig aan is. Wat is dan de zin van excuses? En wie zou ze dan moeten aanbieden? Er zijn in het verleden ontelbare dingen gebeurd, die niet door de beugel kunnen. Toen wellicht niet, en vanuit het nu helemaal niet.
Om de tegenwoordige mensen een spiegel voor te houden suggereert dat men nu medeverantwoordelijk is. Moslims zijn niet verantwoordelijk voor de misdaden die terroristen in de naam van de islam begaan.

Imho is het veel beter om de problemen van deze tijd aan te pakken, zoals discriminatie en homofobie, in plaats van iets te doen aan de daden van mensen uit verleden, die er niet meer zijn en in in een geheel andere tijd leefden. Steek de hand in de eigen boezem van het nu en kijk waar 't daar aan schort. Wij hebben meer dan genoeg te doen als we die problemen willen oplossen.

No comments: