Thursday, May 17, 2012

Pensioenleeftijd en AOW

Den Haag is eruit.
Volgens het Lente akkoord gaan de volgende veranderingen plaatsvinden voor oudere werknemers en pre-vutters:
De pensioenleeftijd wordt verhoogd volgens de staffel:
JaarVerhoging
in maanden
Pensioen-
leeftijd
2013+165.01
2014+165.02
2015+165.03
2016+265.05
2017+265.07
2018+265.09
2019+366.00
2020+366.03
2021+366.06
2022+366.09
2023+367.00

Bedoeld wordt dat mensen die zijn geboren in de 'Geboorte Jaar' kolom 'Extra' moeten doorwerken. De gemiddelde uitkering die daarmee wordt bespaard is het bedrag in kolom 'Gem. Uitkering PPPM' (Gemiddelde Uitkering Per Persoon Per Maand). Dit bedrag kan ook worden uitgelegd als het bedrag dat een pre-vutter extra moet financieren.
In de kolom 'Besparing PPPM' (Besparing Per Persoon Per Maand) wordt aangegeven hoeveel de overheid aan extra inkomsten binnen krijgt.
Geboorte
Jaar
Cum.Extra
in maanden
Gem. Uitkering
PPPM
Besparing
PPPM
1948+1€  800,=€  800,=
1949+2€  800,=€  1.600,=
1950+3€  800,=€  2.400,=
1951+5€ 1.600,=€  4.000,=
1952+7€ 1.600,=€  5.600,=
1953+9€ 1.600,=€  7.200,=
1954+12€ 2.400,=€  9.600,=
1955+15€ 2.400,=€ 12.000,=
1956+18€ 2.400,=€ 14.400,=
1957+21€ 2.400,=€ 16.800,=
1958+24€ 2.400,=€ 19.200,=

In de bovenstaande tabel is slechts rekening gehouden met het AOW deel (dat voor het gemak is gesteld op €800,- hetgeen ongeveer overeenkomt met een getrouwde man/vrouw).
Geen rekening wordt gehouden met de eventuele uitkering die iemand als pre-vutter ontvangt.
Vraag 1
Wie gaat het gat dat geslagen wordt door deze maatregelen vergoeden voor pre-vutters?
Een mogelijke oplossing is het pensioen eerder te laten uitkeren met als gevolg een verlaging van het uitkeringsbedrag wanneer de echte pensioenleeftijd wordt gehaald.
Vraag 2
Word je gekort op je AOW als je eerder met pensioen gaat?
Deze vraag geldt zowel voor in Nederland wonende Nederlanders als de in het buitenland wonende Nederlanders. De laatste groep is de groep die waarschijnlijk pre-vut of met pensioen zijn.
Voor in het buitenland wonende Nederlanders (die gekort worden op de AOW voor het aantal jaren tussen 25 en 65 dat zij niet in Nederland hebben gewoond) is nog onduidelijk of de verlenging ook een extra korting op de AOW zal opleveren.
Conclusie:
  1. Wie gaat de problemen die ontstaan door deze maatregelen betalen?
    Niet de overheid zeggen ze nu al. Maar de pensioenfondsen hebben het geld ook niet, tenzij de uitkering uitgesmeerd worden over langere tijd en dat betekent een extra verlaging van de pensioenen. Kortom pre-vutters worden meer dan dubbel gepakt.
  2. Je gaat maar eenmaal met pensioen! En dan kun je dus niets meer doen aan deze maatregelen! Misschien niet de zwaksten, maar wel de meest weerlozen zijn het kind van de rekening.
  3. Ondernemers willen geen oudere werknemers. Het is dus maar de vraag hoeveel procent van de beroepsbevolking daadwerkelijk kan doorwerken tot de nu voorgestelde pensioenleeftijd. Daarnaast liggen vaste banen niet meer voor het opscheppen. De arbeidsmarkt is aan het overgaan naar flexibeler arbeidsverhoudingen, waarin dure oudere werknemers worden vervangen door goedkopere jongeren. Deze maatregelen staan haaks op deze opvattingen.
  4. Bovenstaande getuigt niet van structurele aanpak, terwijl dit juist ten aanzien van de arbeidsmarkt en ontslagrecht op zijn plaats is.
  5. Ik wil absoluut niet alles aan elkaar koppelen, maar de onrust op de huizenmarkt en de financiƫle markten maakt alles nog gecompliceerder. Een recht-door-zee beleid, waarin koersvastheid en duurzame maatregelen worden gewenst. Geen zigzag oplossingen die na invoering binnen een jaar tijd worden aangepast (zoals de pensioenleeftijd, en te verwachten de hypotheekrente aftrek).

No comments: